Vi har tidligere vært innom det å bruke sin egen bolig som grunnlag for hobby, og det er nok ingen tvil om at det er mange som gjør det. Å være genuint interessert i interiør og oppussing sørger nok unektelig for at det er mange som har selve vedlikeholdet av eget hjem som en aktivitet de trives med – og det er ingen ulønnsom geskjeft, for å si det slik!

Selv om det å pusse opp hjemme og ordne det til slik man vil ha det er en lønnsom aktivitet er det allikevel slik at det krever investeringer. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hva refinansieringen kan gjøre for deg.

Refinansiere deg til oppussingsmidler
Refinansiering kan brukes til mangt men noe av det aller vanligste er å bruke den til å frigjøre midler til oppussing. Dette er egentlig nokså enkelt og ukomplisert og vi skal vise deg dette på en helt enkel måte.

Refinansiering i et tilfelle som dette foregår ved at man låner ekstra penger med sikkerhet i boligen. Noen ganger er det slik at man har lånt maksimalt av det man kan låne da man kjøpte huset, og dermed må man vente noen år slik at man får betalt ned en del av lånet satidig som huset stiger i verdi.

Poenget er enkelt og greit dette: hvis du eller dere har betalt ned på huslånet over tid vil dere i de aller fleste tilfellene ha muligheten til å låne tilsvarende beløp som det dere har betalt ned. Innbetalingen på lånet kan dermed sies å ha en dobbel nytte, og at dere i tillegg til å ha investert i huset har investert i oppussing ved å betale ned gjeld.

Dere vil nå ha en fin egenkapital som dere kan benytte til oppussing og dermed får man en ytterligere verdistigning av boligen. Husk at du ved å holde boligen ved like og ved å gjøre oppgraderinger virkelig vil kunne øke verdien på hjemmet, og det kan komme godt med i forbindelse med et eventuelt salg eller ved senere refinansiering. Husk at boligprisene stiger jevnt og trutt og det er derfor viktig at du gjør det du kan for at nettopp ditt hus også kan være med på dette.

Har du eid bolig i noen år så kan det altså være gode muligheter for at du kan ha penger tilgjengelig til oppussing og disse kan du få til en behagelig rente.