Etablere bedrift

Det er mange utfordringer som venter når du skal etablere en bedrift, men fremtiden kan bli lys!

Det er såklart mange mennesker i Norge som bærer på en aldri så liten drøm som handler om å kunne stå på egne bein og være sin egen sjef. Å etablere en bedrift er forsåvidt en enkel sak, men det som ikke er fullt så enkelt er å tjene penger på den!

Mange tenker at det å tjene penger på en bedrift må være enkelt så lenge man har en god idé, men én ting er helt sikkert: det er en lang vei å gå fra å ha en god idé og til å tjene penger på den. Dette og litt annet skal vi snakke om i denne artikkelen, og hvis du finner dette matnyttig så må du gjerne dele oss på sosiale medier slik at flere kan dra nytte av dette.

Hva skal man tenke på?

I en artikkel på nettstedet Företagande.se kommer det frem at det først og fremst er penger som er utfordringen med å starte en egen bedrift, og penger vil henge ved driften som en nødvendighet fra begynnelse til man har kommet ordentlig i gang. Man trenger penger til etablering, innkjøp av nødvendig materiell, ansette arbeidere (hvis man har behov for det), finne passende lokaler (som på sin side igjen kanskje må pusses opp) eller andre investeringer.

Som du ser kreves det en god del kapital å komme i gang, men dette vil naturligvis være avhengig av hva man skal starte med. Hvis man klarer seg med en dataskjerm er det ingen tvil om at dette vil bli rimeligere enn om man skal starte med produksjon av noe.

Hva med idéen da? Jo, vi kan si følgende om akkurat dette: I det øyeblikket du har kommet opp med en idé som du tror kan bli en lønnsom bdrift er du faktisk nødt til å trekke litt på håndbremsen før du går i gang. Du må aller først vurdere om dette er en forretningsmulighet som du kan tjene penger på.

Det er spennende å starte en egen bedrift!

Først må du vurdere om ideen din i det hele tatt er med på å løse et problem. Hvilket formål er det ideen din har og hvilket problem kan den løse? Vil det la seg gjøre å skape en bedrift av ideen din og lar det seg i det hele tatt gjøre å gjennomføre ideen? I tillegg så må en god idé alltid sees opp mot regler og lover, og man må naturligvis også vurdere det etiske og miljømessige.

Man må også vurdere de forskjellige mulighetene som foreligger, og den ene er markedsmuligheten. Finnes det i det hele tatt et marked for din idé? Hvor stort er i så fall dette og hvor stor andel av markedet klarer du å klore til deg. Når det gjelder de økonmiske mulighetene så handler dette om å vurdere om bedriften din rett og slett vil kunne tjene penger.

Når du har vurdert idéen din er det på tide å gå til det neste steget og det er å lage en forretningside og en forretningsmodell. Forretningsideen forteller kort og godt hva det er bedriften din skal tjene pengene sine på, mens forretningsmodellen forteler hvordan pengene skal tjenes.

Litt om økonomi

En bedrifts økonomi handler i all hovedsak om to ting: du må ha lavere utgifter enn enn inntekter. Enkelt og greit. Hvis man ser litt mer inngående på det handler det om god økonomisk planlegging, og dette skal vi si litt mer om.

Budsjettering høres kanskje kjedelig ut når man skal starte opp en bedrift men er som kjent en helt nødvendig faktor. Det handler om at du på en så god måte som mulig skal planlegge både kostnader og inntekter til en kommende tidsperiode. Man har det som kalles for resultatbudsjett/driftsbudsjett, og i dette budsjetter lager men en oppstilling som på en tydelig måte hvis hva som er alle dine inntekter, alle dine kostnader samt det totale resultatet for den aktuelle perioden. En budsjettperiode er som regel på ett år, men det kan også lages budsjetter som har et lengre tidsperspektiv, og det kan være alt fra et par år til fem år. Man skal også lage budsjett for hver måned, et månedsbudsjett, og dette er en oppdeling av årsbudsjettet.

Denne oppdelingen gjennomførerer man ved å fordele det totale årsbeløpet likt utover hver måned, eller med et mer spesifikk og ujevn fordeling som viser hvilke beløp man tror kommer inn hver måned.

Bedrift økonomi

God planlegging av økonomi er viktig.

Når man skal budsjettte salgsinnekter er det viktig å lage en prisberegning. Denne beregningen viser salgsprisen for det spesifikke produktet og og når man skal finne salgsinntekten er det altså salgsprisen multiplisert med solgte enheter som er svaret.

Man kan også bruke siste års regnskapstall når man skal lage budsjett, og da vil man kunne justere tallene slik man tror det neste budsjettåret vil utvikle seg.

Du må også ha tenkt på kapitalbehovet, og dette nevnte vi i starten av artikkelen. Dette handler om hvor mye penger bedriften din har behov for i startfasen. Man må da skaffe seg en oversikt over hvor mye man har behov for de første månedene, og deretter lager man en oversikt over kapitaldekningen – og dette innebærer altså hvor dan man skal få inn pengene som skal dekke kapitalbehovet. Kapitalbehovet kan man dekke på flere måter, og deriblant salgsinntekter, investorer, stipend, låån, egenkapital eller sponsing.

Sett i gang!

Når alt dette er sagt så er det allikevel det viktigste som må sies: du må rett og slett bare sette i gang og ikke la deg skremme av de utfordringene som venter deg! Du må rett og slett bare gripe tyren med hornene og gyve løs med struktur og plan. Alt arbeidet du gjør nå først i starten vil gjøre den videre driften betydelig enklere og dermed gjøre veien til pengene enda kortere.

Det handler som sagt bare om at du må gjøre jobben skikkelig, og dette er spesielt viktig hvis du skal låne penger til driften eller fri til investorer. Ingen vil bite i på din forretningside hvis du ikke viser at du har planlagt det hele godt nok og forberedt deg på en seriøs måte.

Du kan lese mer om bedriftsetablering her.